112 päivää kestäneessä lakossa oli kyse UPM:n ideologisesta ristiretkestä. Tätä mieltä oli 92 prosenttia Paperiliiton kyselyyn vastanneista yrityksen työntekijöistä.

Työpaikalla

 

UPM:n yrityskohtainen työehtosopimus syntyi viime keväänä työtaistelun ja sovittelun kautta. Koska tes-kierroksesta tuli UPM:n kohdalla poikkeuksellinen, Paperiliitto teetti Taloustutkimuksella aiheesta tutkimuksen. Tavoitteena oli selvittää, mitä UPM:n työntekijät ajattelivat liitosta ja työnantajasta lakon jälkeen.

Vastaajista 92 prosenttia koki, että lakossa oli kyseessä ideologinen ristiretki palkansaajia vastaan. 78 prosenttia koki liiton onnistuneen hyvin työtaisteluun menemisessä ja valmisteluissa.

Vain joka neljäs oli sitä mieltä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti.

Se, että yrityskohtainen sopiminen osoittautui vaikeimmaksi juuri UPM:n kanssa, ei ollut Paperiliitolle yllätys. Lakon ansiosta yhtiön kovimmat tavoitteet, jotka herättivät myös kansainvälisessä ay-liikkeessä laajaa huomiota, eivät toteutuneet. Puolet vastaajista näki silti, että UPM voitti työtaistelussa jossain määrin. 32 prosentin mielestä kumpikaan osapuoli ei voittanut tai hävinnyt: sovittelussa luotu työehtosopimus ei ole neuvottelun tulos vaan osapuolille tarjottu kompromissi.

Tutkimuksessa kysyttiin myös jäsenten mielipidettä UPM:stä työpaikkana. Useampi kuin kaksi kolmesta vastaajasta näki UPM:än muuttuneen aiempaa huonommaksi työpaikaksi työtaistelun jälkeen. Kuitenkin 40 prosenttia vastasi olevansa on tyytyväinen työhönsä UPM:ssä.

Vain joka neljäs oli sitä mieltä, että työntekijöitä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Samoin vain joka neljäs näki, että yrityksen johto on sitoutunut tasa-arvon ja tasavertaisuuden toteutumiseen. Noin joka viides valitsisi UPM:n työpaikakseen, jos pitäisi valita nyt. Hieman viidennestä suurempi osuus vastaajista on ylpeitä siitä, että he ovat yhtiössä töissä. 77 prosentille yhtiö ei anna aihetta olla ylpeä tai asia on vastaajalle jokseenkin samantekevä.

Marraskuussa tehdyn, viikon kestäneen kyselyajan aikana vastauksia kertyi 871 kappaletta, mikä ylittää tilastollisen tavoitteen selvästi. Kyselyn sulkemisen jälkeen liittoon tuli yhteydenottoja, miksei kyselyyn pääse enää vastaamaan. Jäsenillä oli selkeä tarve purkaa tuntojaan lakosta.

Paperiliitto esitteli tutkimuksen tuloksia UPM:ssä työskenteleville jäsenilleen tammikuussa pidetyssä webinaarissa. Taloustutkimuksessa tutkimuksen toteutuksesta vastasi tutkimusjohtaja Kari-Pekka Töyrylä.

– Tutkimuksen tulokset ovat arvokasta palautetta liiton toiminnasta yhden yhtiön työehtosopimusneuvotteluissa. Liitto voi hyödyntää tuloksia kokonaisvaltaisesti tulevaisuuden edunvalvonnan ja yrityskohtaisten sopimuskäytäntöjen kehittämisessä, sanoo Paperiliiton liittosihteeri Juhani Siira.

Teksti: Eeva Eloranta-Jokela